Bulgarian flag UK flag

За Val-Bag ООД

Фирма Вал-Бег ООД е основана през 2006-та година в гр.Габрово. Нейната основна дейност е производство, търговия и дистрибуция на пликове за еднократна употреба Bag-in-Box.

Продукцията ни намира приложение основно във винарската промишленост. Коректното ни отношение и качеството на нашите продукти изградиха име и авторитет на фирмата на пазара. Вал-Бег ООД е винаги отворен към своите клиенти и е готов да отговори на конкретните им изисквания.

Сътрудничеството, толерантността и коректността в отношенията са приоритет за нас и нашите служители. Високият ни професионализъм е гаранция за качество.

Bag in Box packaging